En av Sensei Chojun Miyagis elever, Jinan Shinzato var vid ett tillfälle i Japan för att demonstrera Naha-te. Efter uppvisningen blev han tillfrågad vilken skola (karatestil) han tillhörde. Frågan kunde naturligtvis inte besvaras eftersom Naha-te inte var något stilnamn. När Jinan Shinzato återvände till Okinawa från sitt uppdrag på fastlandet nämnde han incidenten för sin lärare.

Miyagi funderade på det inträffade och beslöt efter ett tag att det nog vore bra att döpa kamparten Naha-te som han fått i arv efter sin lärare Kanryo Higaonna. Det skulle gynna vidare spridning och befrämja arten för framtiden. Inspirerad från "de åtta poemen" i skriften Bubishi från Kinesisk Kempo valde han namnet Goju ryu, den Hårdmjuka stilarten.

KickstartCassiopeia module