Grundare av IOGKF (International Okinawa Goju Ryu Karare Do Federation) är Sensei Morio Higaonna.

Han är född 1938 i Naha och börjar träna karate när han är fjorton, vid sexton års ålder börjar han under överinseende av Anichi Miyagi med Goju ryu. Från denna tidpunkt hängav han sig helt åt Karate. Tack vare goda instruktörer har hans fascination för Goju ryu lett honom till att utforska djupet i karates spirituella dygd.

År 1960 beger sig Sensei Higaonna till Tokyo för att studera. Där blir han inbjuden till att undervisa på Yojogi Dojo vilket snart leder till stora skaror av hängivna efterföljare. Efter att han 1979 grundat IOGKF, en världsorganisation med i dag mer än 50 medlemsländer återvänder han hem till Okinawa 1981.

Goju ryu Karate har alltid varit det centrala i Sensei Higaonnas liv. Han har aldrig sökt rampljuset. Sitt goda rykte har han helt enkelt på grund av sin suveräna skicklighet och mästerskap i sin konstart. Ett mästerskap som bara överträffas av hans klädsamma blygsamhet och genuina ödmjukhet.

2012 utnämndes Sensei Nakamura till Chefsinstruktör för IOGKF.

IOGKF Sverige

IOGKF Sweden leds av Chefinstruktör Sensei Björn Jonzon.
Björn är född 1950 och började träna budo 1965, de första åren inom judo och övergick sedan till karate. 1975 Startade Björn sin första egna dojo och 1980 börjar han planera det som senare blir Budo Zen Center, huvuddojo i Sverige för IOGKF.

Efter en resa 1981 till Oknawa träffar han sin nuvarande lärare Morio Hiagonna och har efter detta lojalt tränat för honom.  

Sensei Björn är idag mycket respekterad både nationellt och internationellt för sina kunskaper. Björn har lika som sin Sensei aldrig sökt ära och berömmelse utan träningen och att lära ut har varit det viktigaste för honom.

Länkar:

IOGKF.COM

KickstartCassiopeia module