* Sensei  Kanryo Higaonna föddes i Okinawas huvudstad Naha 1853.Som ung började han träna kempo och blev snart mycket skicklig.

Omkring 1868 begav han sig till den Kinesiska provinsen Fozhou som ligger i södra Kina. Efter en tid blir han introducerad för kempomästaren Ryu Ryo Ko och hans familj. Ytterligare en tid förflyter och han blir även accepterad som hans personliga elev.

Han stannar hos sin lärare ca 14 år och blir hans främste elev, återvänder han hem till Okinawa ca 1881. Higaonnas ryktbarhet som kampkonstmästare vid hemkomsten sprider sig snabbt, den överskrider vida allt de tidigare sett. Han upplåter sitt hem som Dojo och undervisar där till sin död 1915. Han är i dag hedrad med ett monument som karatens fader på Okinawa.

* Sensei betyder lärare och är en titel som sätts före eller efter namnet på personen.

KickstartCassiopeia module