Goju Ryu Karate

Vi tränar klassisk Goju Ryu Karate i egen traditionell dojo med unik atmosfär. Utveckla din inre styrka:

  • Styrka och smidighet
  • Självförsvar
  • Etik och moral
  • Självförtroende

KickstartCassiopeia module